Information vedr. afvikling af Midtjysk Julecup 2020

Som følge af den fortsatte tilstedeværelse af corona i det danske samfund, har Stævneledelsen i Midtjysk Julecup valgt at udsende et informationsbrev til sidste års deltagere og leverandører.

Stævneledelsen vurderer at det med de nuværende regler og retningslinjer, vil være noget nær umuligt at afvikle Midtjysk Julecup 2020. Dette skyldes primært forsamlingsforbuddet samt reglen om ”fletning” af deltagerne.

 

Derfor har Stævneledelsen besluttet at afvente regeringens udmelding omkring åbningen af næste fase (fase 5), som er varslet til at træde i kraft d. 1. november, inden der træffes yderligere beslutning vedr. afvikling af Midtjysk Julecup 2020.  

 

For deltagere:

  • Kalenderen vedr. tilmelding og betaling er opdateret på hjemmesiden – vi modtager tilmeldinger som vanligt.
  • Betalingsfrister er rykket – se mere på julecup.dk.
  • Alle klubber der har betalt for deltagelse, vil i tilfælde af aflysning, få refunderet deres betaling.

For leverandører/ samarbejdspartnere:

  • Midtjysk Julecup er i 2020 ikke i stand til at bekræfte nogen form for bookninger/bestillinger, inden vi kender retningslinjerne for fase 5. Skulle dette mod forventning give udfordringer, indgår vi gerne i en dialog for at finde en løsning.

Som situationen er på nuværende tidspunkt, forudser vi, at det vil være vanskeligt at afvikle et Midtjysk Julecup, som vi kender det. Vi vil dog arbejde for at kunne afvikle en eller anden form for Midtjysk Julecup – og håber på forståelse i denne specielle situation.

Vi vil løbede opdaterer vores hjemmeside, når vi har nyt – og står også gerne til rådighed for spørgsmål på enten telefon eller mail.

Med venlig hilsen
Stævneledelsen Midtjysk Julecup

For yderligere information eller spørgsmål, kan Camilla Møller kontaktes på 4117 4551 eller bemanding@julecup.dk.