Under cuppen vil alle glemte sager blive samlet på Hyldgårdsskolen (Ikast). D. 30.december vil det blive kørt til IBF Arena og kan afhentes ved dommerbordet

Alle glemte sager vil, efter stævnet, blive samlet hos René Friedrich fra d. 2. januar og opbevares indtil d. 15. januar.

Skulle du glemme noget, er du velkommen til at kontakte René på mobil 25 54 94 42 eller mail: glemtesager@julecup.dk