Der skal være ro på overnatningsstederne kl. 23.30.

Det vil sige: Alle opholder sig i soverummene og er rolige.
Der vil være nattevagter på skolerne, som holder til i informationen på skolen. De går rundt kl. 24.00 for at tjekke området.

::OBS:: 
Øl og Spiritus må under ingen omstændigheder forefindes på de af Midtjysk Julecup lejede/lånte lokaler.

Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig diskvalifikation af hele holdet samt bortvisning af de indblandede!!
Fra Julecup har vi en forventning om, at de deltagende klubber stiller med ansvarlige ledere, der kan sikre, at stævnets regler overholdes og drage nødvendige konsekvenser overfor egne deltagere såfremt reglerne eventuelt måtte blive overtrådt. 

Vi er særligt opmærksomme på, at vore regler m.h.t. rygning, alkohol og nattero bliver overholdt, og forventer jeres aktive opbakning til dette. Julecups regler på dette område er ganske simple: Det accepteres ikke, og overtrædelse kan medføre bortvisning fra stævnet uden varsel eller kompensation af nogen art.

Konkret betyder førnævnte at vi forventer at der til enhver tid er en ansvarlig leder (over 18 år) for en klub til stede på Julecups overnatningssteder, hvor egne spillere opholder sig, og at klubbens overordnede ansvarlige leder til enhver tid kan kontaktes på mobiltelefon såfremt Julecups vagter måtte have brug for det.
Vi opfordrer klubberne til at sende ansvarsbevidste ledere, så stævnet kan afvikles på god sportslig vis.

Vi anser det som naturligt, at klubbernes spillere/ledere/trænere følger de anvisninger, der gives af Midtjysk Julecups ledere ledere og at opsatte skilte efterleves, herunder omkring anvendelse af harpiks og harpiksbolde, hvor vi desværre modtager væsentlige tillægsregninger fra rengøring på grund af ikke overholdte regler.