Spilleregler under midtjysk julecup

Rækker

Antal kampe

Spilletid indledende og slutspil

Spilletid A finaler

Slutspil

(U10)

5-8

1 x 31*

2 x 15

A og B slutspil

(U12)

5-8

1 x 31*

2 x 15

A og B slutspil

(U14)

5-8

1 x 31*

2 x 15

A og B slutspil

(U16)

5-8

1 x 31*

2 x 15

A og B slutspil

(U18)

5-8

1 x 31*

2 x 15

A og B slutspil

*) Heraf 1 min. Pause efter 15 min.
Tiden stopper ikke. Så man skal være klar til at starte kampen igen, når uret viser 16 min.

2 min udvisning stopper i pausen. Fx bliver man udvist i det 14.40 min kommer man ind igen i det 17.40 min.

Vi gør opmærksom på at tidsplanerne er stramme. Således vil hallederne i trængte situationer kunne begrænse pauserne imellem kampene. Halledernes vurdering/anvisning skal tages til følge. Holdene skal være spille klar min. 5 minutter før programsat starttidspunkt.

Af samme grund afvikles Midtjysk Julecup uden mulighed for, at træneren kan forlange timeout ligesom automatisk timeout ved straffekast ikke er gældende. Tiden stoppes endvidere kun ved skader og lignende.

Førstnævnte hold i programmet giver bolden op. Sidst nævnte skifter, om nødvendigt, trøjer. Hvert hold skal medbringe 1 stk. bold til kampene.

Afbud til en kamp skal informeres til Turneringen senest 4 timer før kampstart.
Ved udeblivelse fra en kamp noteres denne som tabt, målscore 0 – 3.
OBS: Ved udeblivelse fra en kamp uden afbud tilbageholdes kr. 350,- af holdets depositum.

Diskvalifikation (rødt kort) eller bortvisning indberettes i alle tilfælde til turneringsledelsen, der afgør eventuelle konsekvenser i samråd med erfarne og kvalificerede dommere. Hvis man ikke hører noget har man automatisk fået en kamp diskvalifikation. Dette gælder dog ikke ved 3 x 2 minutters udvisning.

Diskvalifikation til officials/træner straffes som minimum med bøde på kr. 350,-.

Eventuelle protester skal indleveres skriftligt til dommerbordet omgående efter kampens afslutning. Sker dette ikke, vil protesten blive betragtet som ugyldig og dermed ikke blive behandlet. Ved protest skal der betales depositum på kr. 350,-, der kun tilbagebetales såfremt protesten tages til følge. Protester afgøres af stævneledelsen. Afgørelsen er endelig.

Til samtlige kampe er påsat uddannede dommere gennem Silkeborg og Herning Håndbolddommer klubber, samt få udenlandske højt rangerede dommere. Der dømmes af 2 dommere i U16 Piger A spil, U18 Drenge og piger, U16 Drenge rækkerne samt U 14 drenge slutspil.


Boldstørrelser

U18D+U16 D – 58-60 cm./425-475 gr.
U18P, U16P, U14D – 54-56 cm./325-375 gr.

U14P 52-54 cm./320-340 gr.
U12 D – 50-52 cm./290-330 gr.
U10 P+D og U12 P- 46-49 cm/225-300 gr.

Harpiks/klæbemidler: U18, U16 og U14 må anvende harpiks. Harpiks må for disse anvendes i alle former. I alle tilfælde må harpiks kun påføres på de i hallerne anviste steder. Det samme gælder med boldspil på gangarealer, ellers vil bolde blive taget og kan afhentes til finale stævnet den 30 dec. i sportscenter Ikast.
Vi gør opmærksom på, at gældende aldersgrænser skal overholdes. Holdkort udfyldes online med angivelse af navn, fødselsdag og -år. Spillerne skal medbringe legitimation til forevisning på forlangende af halleder i forbindelse med protest. Såfremt I har spillere, der efter deres fysiske størrelse kunne vurderes at være for gamle, anbefales I at medbringe legitimation med foto.

Op og nedrykning

Man må ikke benytte de samme spillere på flere hold. Spiller er tilknyttet det hold hvor de er skrevet på holdkortet.


Særregler for U10 

Man må ikke mandsopdække.
Det er tilladt at skifte ud, uanset om man har bolden eller ej.
Der spilles med sænket overligger (målet “lysning”: 178 x 300 cm).
Der spilles med 5 markspillere og 1 målmand.

Målvogter må ikke overskride midterlinjen

Der må maksimalt benyttes 14 spillere

Særregler for U12

Man må ikke mandsopdække
Det er tilladt at skifte ud, uanset om man har bolden eller ikke.


Særregler for U14-U16-U18

Det er tilladt at mandsopdække.
Det er tilladt at skifte ud, uanset om man har bolden eller ikke.Udover disse tilfælde og særregler spiller vi efter DHF regler.

https://www.dhf.dk/regler-love/spilleregler/

https://www.haandbold.dk/media/1917/samlet-turneringsreglement-for-oevrige-raekker-300817.pdf

Indledende/Slutspil

Ved pointlighed i puljer afgøres den indbyrdes placering efter følgende:

a) Point indbydes møde.

b) Måldifferensen indbydes møde

c) Måldifferensen i SAMTLIGE matcher (dvs. også i matcher mod andre igruppen)

d) Antal scoret mål.

Uafgjorte kampe i cup-kampe afgøres ved straffekast:

1. Først 3 kast til hvert hold. Er holdene stadig lige skydes 1 straffekastpr. hold indtil vinderener fundet (Hver spiller må kun skyde 1 straffekastindtil,at alle har kastet).

2. Kun i A-Finalerne spilles først omkamp 2 x 3 minutter, derefter skydesstraffekast som førnævnt. I alle finaler skal der indleveres holdkort senest 30minutter før kamptidspunkt.

3. Spillereder er udvist ved spilletidens ophør, kan ikke deltage i eventuelt straffekastkonkurrence.